Waar in Eindhoven kun je de lokale kunst, kunstenaars en het Eindhovens Design bekijken en kopen? Steeds meer kunstenaars, maar ook kunstwinkels en designers zijn gevestigd in en rondom Strijp-S.

Strijp-S is een recente heronwikkeling van een voormalige industrieel terrein in een terrein voor bedrijvigheid en wonen. Voorheen was het een afgesloten bedrijventerrein waar met name verschillende onderdelen van Philips gevestigd waren. De hoge gebouwen waren bedrijfshallen waar verschillende producten werden geproduceerd. Er was een elektriciteitscentrale (kolencentrale), oven, kantoren en verschillende fabrieken.

De gebouwen op Strijp-S weerspiegelen de ontwikkeling van Philips. Philips groeide hard in de jaren ’20 van de twintigste eeuw. De zogenaamde Hoge Rug herinnert hieraan. Dit is een verzameling van grote, hoge, witte gebouwen die het Strijp-S terrein doorkruisen. Daaromheen liggen andere gebouwen. Uit elke tijd is er een gebouw aanwezig op Strijp-S. Deze diversiteit representeert dus de harde groei van Philips, met name na de Tweede Wereldoorlog.

In de herontwikkeling van Strijp-S is deze historie van Philips niet meegenomen. De historie van Philips is sterk verbonden met de historie en ontwikkeling van Eindhoven. Toen Philips groeide, groeide ook Eindhoven. Toen Philips arbeiders aantrok uit allerlei hoeken van Nederland en de wereld, breidde de stad Eindhoven uit met nieuwe woonwijken waar de nieuwe arbeiders zich snel thuis zouden moeten voelen. Bijvoorbeeld een wijk die moest lijken op een online casinodorp in Drenthe waar de Drentse arbeiders zich snel thuis zouden voelen. Of voor het personeel met een hogere functie werd er een buurt gebouwd met huizen die leken op boerderijen, opgezet in een ruimtelijk patroon.

Ook de ontwikkeling van de bedrijfsgebouwen weerspiegelt de ontwikkeling van Philips. Uit verschillende periodes zijn er bedrijfsgebouwen aanwezig in Eindhoven. Het Natlab (natuurkundige laboratorium) is een landmark in Eindhoven, waar onder andere de cd is bedacht. Maar in het nieuwe Hightech Campus van Philips worden de modernste technologieën en innovaties bedacht en uitgewerkt.

Verbondenheid van Philips met Eindhoven

De verbondenheid van Philips met de stad Eindhoven is dus sterk. Bij de herontwikkeling van Strijp-S is hier weinig mee gedaan. De Eindhovenaar voelt zich emotioneel sterk verbonden met haar historie en de beperkte zichtbaarheid hiervan in de stedelijke omgeving. Toch is ervoor gekozen om een groot deel van de gebouwen op Strijp-S te slopen. Deze gebouwen worden grotendeels vervangen door nieuwbouw. De nieuwbouw zal hoger zijn dan de Hoge Rug, waardoor de imposante uitstraling van deze gebouwen op Strijp-S haar karakter volledig zal verliezen en letterlijk en figuurlijk in de schaduw zal komen te staan van de krachtige en anonieme uitstraling van de moderne architectuur.

Een ware gemist kans voor Eindhoven en de kunstsector in Eindhoven.